05-06-13 Tokyo.
@@@g@
Kaneyoshi Maru No,1

PRSXQU
MikURUO
hlnԍWWWXWPU
DЍ`
D喼lL
^sށij
DYD
ԍ@
NHNPXXSNPQ
vHNPXXTNS
gSXWg
SSWDPT
^PPDOO
^[RDOO
@fB[[~P
@֔nPCOOOor
qCPODWOmbg
ȐωA
lKbgD